РХ- і ГХ - потрійна квадрупольна мас-спектрометрія

Потрійна квадрупольна мас-спектрометрія (Triple Quadrupole – MS), також відома як тандемна мас-спектрометрія (MS/MS), використовується для кількісного визначення компонентів зразка або аналізу їх структури з підвищеною специфічністю та чутливістю за допомогою двох послідовних етапів мас-спектрометрії. Потрійна квадрупольна мас-спектрометрія може виявляти як позитивні, так і негативні іонізуючі сполуки, розширюючи спектр компонентів для аналізу.

Завдяки своїй високій чутливості та специфічності, які сприяють нижчим межам виявлення та кількісного визначення, потрійна квадрупольна мас-спектрометрія є основним інструментом у галузі контролю харчових продуктів, метаболізму ліків, фармакокінетики, судової токсикології, досліджень навколишнього середовища та біологічних досліджень.

РХ – потрійна квадрупольна мас-спектрометрія

Рідинна хроматографія (РХ) часто поєднується з потрійною квадрупольною мас-спектрометрією для кількісного та якісного аналізу, щоб уможливити розділення ізобаричних сполук, які інакше було б важко кількісно визначити.

ГХ – потрійна квадрупольна мас-спектрометрія

РХ- і ГХ - потрійна квадрупольна мас-спектрометрія

Для кількісного та якісного аналізу газофазних аналітів ГХ- потрійна квадрупольна мас-спектрометрія використовується для високочутливого та вибіркового цілеспрямованого аналізу малих молекул.

Більше інформації за посиланням

Дізнайтесь більше