Ветеринарна мікробіологія із застосуванням MALDI Biotyper®

Ветеринарна мікробіологія із застосуванням MALDI Biotyper®

Система MALDI Biotyper® (MBT) швидко, надійно та економічно ефективно ідентифікує широкий спектр ветеринарних мікроорганізмів. Ідентифікація мікроорганізмів за допомогою MBT базується на протеомних відбитках з використанням мас-спектрометрії з матричною лазерною десорбцією/іонізацією з часовим прольотом (MALDI-TOF MS), що характеризується надійним і простим у виконанні робочим процесом.

Широке покриття мікроорганізмів

 

Широке покриття мікроорганізмів

Мікобактеріальні інфекції у тварин

Специфічні патогенні мікобактерії становлять важливу проблему для здоров’я тварин і людини. Набір MBT Mycobacteria Suite від Bruker охоплює сотні еталонних штамів, включаючи патогенні мікобактерії комплексу Mycobacterium tuberculosis (MTC) і не туберкульозні мікобактерії (NTM), і постійно оновлюється.

Ідентифікація патогенів стала простішою

Ветеринарна мікробіологія стикається з двома ключовими проблемами: патогени, що вражають тварин, і боротьба з зоонозами. МБТ підвищує швидкість і точність виявлення мікробної інфекції у тварин, тим самим запобігаючи можливим спалахам у стаді або поширенню інфекції серед людей. На відміну від тривалих і громіздких фенотипічних методів, MALDI-TOF MS забезпечує ідентифікацію мікроорганізмів за лічені хвилини, а не дні, як тільки організм культивується. MALDI Biotyper® визнаний офіційним методом аналізу AOAC INTERNATIONAL і має сертифікат ISO 16140, частина 6, виданий компанією MicroVal для підтвердження деяких харчових патогенів, таких як Salmonella spp. і Campylobacter spp.

Мінімізація резистентності до антибіотиків

 

Мінімізація резистентності до антибіотиків

У рамках нагляду за зоонозами, селективне тестування антимікробної резистентності STAR®-Cepha і STAR®-Carba від Bruker можна використовувати разом з MBT для виявлення специфічних мікроорганізмів з антибіотикорезистентністю, присутніх у тварин або продуктах тваринного походження. Ця інформація корисна, наприклад, для визначення правильного препарату для боротьби з метицилін-резистентним стафілококом (MRSA).

Діагностика маститу великої рогатої худоби

MBT може значно покращити та полегшити ідентифікацію та диференціацію мастито-асоційованого стрептококу та споріднених видів. Здатність системи вивчати види та штами може стати корисним інструментом для дослідження спалахів та шляхів передачі, що суттєво вплине на лікування захворювання.

Широке покриття мікроорганізмів

Довідкова бібліотека MBT Compass® (версія 2022) охоплює 4 274 види з 704 родів бактерій і грибів, включаючи ветеринарні організми, такі як ентерококи, а також менш поширені види, такі як Brachyspira, Prototheca і Mycoplasma. Бібліотека постійно підтримується та оновлюється відповідно до суворих процедур контролю якості.

Багато ветеринарних лабораторій стикаються з видами, яких немає навіть у найсучаснішій довідковій бібліотеці. Лабораторії можуть використовувати програмний модуль MBT Explorer® для створення власних бібліотек, щоб оптимізувати процес класифікації мікроорганізмів.

Патогенні організми, що мають відношення до тварин, та харчові патогени

MALDI Biotyper® забезпечує високий рівень розрізнення на рівні роду та виду і являє собою відкриту систему, яка може бути доповнена власними довідковими даними лабораторії. Це дозволяє ветеринарним установам не тільки точно і швидко ідентифікувати відомі інфекційні агенти, але й відстежувати нові патогени, які можуть мати серйозні наслідки для здоров’я тварин і людей.

Читайте також Ідентифікація мікроорганізмів з використанням MALDI Biotyper