Очищення води в лабораторіях: чи так це важливо?

Очищення води в лабораторіях: чи так це важливо?

Усі ми знаємо, що чиста вода основа здорової та повноцінної життєдіяльності людини. Але також не слід забувати про важливість “водного” питання безпосередньо в діяльності лабораторій різних галузей. Адже від якості води залежить результат більшості процесів, пов’язаних з проведенням аналізів та досліджень, а також функціонування та довговічність лабораторного обладнання. Тому так, очищення води важливий момент в діяльності лабораторних та медичних закладів.

Демінералізація: процес та етапи

Для того, щоб отримати воду високої якості, потрібно видалити з її складу мінеральні солі (розчинені іони та катіони). Даний процес називається демінералізація. Існує чотири способи демінералізації. В залежності від ступеня забруднення та вимог до води на виході, вдаються до одного з них (або поетапно до декількох):

  • деіонізація води
  • зворотний осмос
  • дистиляція води
  • електродеіонізація

Деіонізація води це процес очищення за допомогою іонного обміну. Солі видаляються шляхом проходження води послідовно чи одночасно через дві іонообмінні смоли: катіоніти та аніоніти. Саме деіонізована вода переважно застосовується в фармацевтичних та хімічних лабораторіях. 

Зворотний осмос процес, в якому очищення відбувається за допомогою спеціальної мембрани, через яку проходить вода. Мембрана має маленькі пори, завдяки чому пропускає воду та затримує розчинені в ній солі, що потім зливаються в дренаж. Завдяки зворотному осмосу отримують дистильовану та слабосолону воду, а процес очищення становить 97-99%.

Дистиляція метод демінералізації, що полягає у випарюванні рідини та подальшому її конденсуванні. До нього вдаються досить рідко, адже спосіб занадто працемісткий та потребує додаткових витрат. 

Електродеіонізаційне очищення води процес демінералізації з одночасним використанням мембран, іонообмінних смол та електричного струму. 

Стандарти якості води для лабораторій

Для оцінки та підтвердження якості води існують технічні стандарти, розроблені та прийняті різними уповноваженими організаціями: ASTM, ISO, USP, CLSI та іншими.

Стандарти якості води для хімічних та аналітичних лабораторій згідно ASTM D1193-91

Основні показники Тип I Тип II Тип III Тип IV
Питома електропровідність при 25 °С, МОм*см, не меньше 18,0 1,0 4,0 0,2
рН при 25 °С 5…8
Загальний органічний вуглець (ТОС), мкг/дм3, не більше 50 50 200
Натрій, мкг/дм3, не більше 1 5 10 50
Хлориди, мкг/дм3, не більше 1 5 10 50
Загальний кремній, мкг/дм3, не більше 3 3 500

 

Додаткові показники Тип А Тип В Тип С
Гетеротрофні бактерії, КУО/мл, не більше 10/1000 10/100 100/10
Бактеріальні ендотоксини, ЕЕ/мл, не більше 0,03 0,25

Деіонізована вода ділиться на три типи:

Вода I типу ASTM — ультрачиста. Використовується в ВЕРХ, газовій хроматографії, спектроскопії, генній інженерії. 

Вода II типу ASTM — аналітичної якості. Використовується для приготування буферних розчинів, живильних середовищ, для проведення хімічного аналізу, а також як основа для отримання води типу I. 

Вода III типу ASTM деіонізована вода загальнолабораторного призначення. Використовується для приготування некритичних розчинів, миття скла та “живлення” лабораторного обладнання. 

Вода IV типу ASTM використовується для миття посуду та загального застосування в лабораторіях.  

Рішення для очищення води в лабораторіях 

Для отримання очищеної (деіонізованої) води використовується спеціальне обладнання, яке можна підібрати в залежності від бажаних цілей: фільтрація води, деіонізація води, очищення води. Відповідно і обладнання ділиться на види: деіонізатор води, дистилятор, системи отримання води різного типу, фільтри. 

Компанія Спектролаб представляє декілька варіантів, що підійдуть для ваших лабораторій. 

Система зворотного осмосу Astacus² Membrapure призначена для отримання ультрачистої води. Представлена в двох конфігураціях: LifeScience та Analytical. 

Система підготовки води AquaRO² Membrapure використовується для виробництва деіонізованої води методом зворотного осмосу (RO).

Система Aquinity² Е 35/Р70 Membrapure — відмінний варіант для отримання води II типу методом ЕКО (електродеіонізації) та зворотного осмосу (RO).

Воду в лабораторіях використовують у всіх процесах: від миття лабораторного посуду до використання у виробництві розчинів, для гемодіалізу та інших важливих дослідницьких та аналітичних процедур. Відмінність у застосуванні води того чи іншого типу залежить від якості та параметрів води, які в результаті впливають на отриманий продукт.